Relikwie św. Dominika Savio
Nie mogę wyświetlić zawartości prawej kolumny


Urna św. Dominika Savio

Urna, która zawiera kości św. Dominika Savio, jest wielkim relikwiarzem w formie przezroczystej szkatuły, z figurą przedstawiającą św. Dominika w środku.

Relikwiarz w całej okazałości
Inspiracja

Urna ma kształt kryształu, z wyrazistymi płaszczyznami, które oddają cięcia i szlifowanie diamentu, a więc czynności, jakim poddawane są szlachetne kamienie. W tym wypadku służy to przypomnieniu i podkreśleniu cnót św. Dominika.

Materiały

Do budowy urny użyto następujących materiałów:

 • brązu w dolnej części,
 • kryształu w części górnej,
 • żywicy syntetycznej do figury,
 • prawdziwych tkanin do ubrania,
 • gładkiego jedwabiu do obić.

Tematyka

Części wykonane z brązu przedstawiają epizody z życia św. Dominika, które charakteryzują jego osobowość.

 • Za głową i za stopami figury Dominika umieszczono dwie prostokątne figuratywne płaskorzeźby, natomiast wzdłuż figury, na dole, po trzy trójkątne płaszczyzny niefiguratywne po obu stronach.
 • Płaskorzeźba od strony głowy przedstawia duchowość Dominika - święty w postawie skupienia i modlitwy zwrócony do kielicha i chleba symbolizujących Eucharystię, a za jego plecami Niepokalana i ks. Bosko. W ten sposób oddano zasadnicze elementy i punkty odniesienia jego duchowości, którymi były: modlitwa, Eucharystia, Maryja i ks. Bosko.
 • Druga płaskorzeźba, od strony nóg, przestawia Dominika w działaniu - święty Dominik pochylony nad chorym, potrzebującym (z lewej strony); z prawej strony scena, w której Dominik rozdziela dwóch gwałtownych i wymierzających sobie ciosy kolegów. Te sceny wyrażają pozytywny styl życia, a także angażowanie się społeczne oraz otwartość na innych.
 • W części dolnej urny, w trójkątach, zostały wyryte niefiguratywne kształty pełne dynamiki, które oddają zasadnicze cechy sposobu życia św. Dominika:
  • z lewej - otwartość na wezwanie - słuchanie,
  • w środku - odpowiedź pełna akceptacji - osobiste "tak",
  • z prawej - ogromna stałość w dążeniu do celu - determinacja.

Poszczególne elementy urny
Ciało

Św. Dominik, chociaż w pozycji leżącej, jest przedstawiony jako żyjący i w momencie ekstazy, tak więc w ruchu (Cóż za piękną rzecz widzę...). Figura oddaje piętnastoletniego chłopca. Ubranie nawiązuje do czasu i miejsca życia św. Dominika. Postura świętego została oddana na podstawie badań, jakim zostały poddane zachowane szczątki.

Obserwacje, badania i odlew gipsowy czaszki pozwoliły poznać kształt głowy. Te dane oraz znane opisy świętego, pochodzące od osób, które go znały, pomogły mi w rekonstrukcji ciała i twarzy.
Model ciała uzyskałem dzięki odlewowi gipsowemu chłopca tego samego wieku, wagi i wzrostu, jakie miał św. Dominik (150 cm wysokości).
Wielkość oraz kształt głowy i twarzy są wynikiem studium jego czaszki.

W celu oddania podobieństwa zachowano szczególną ostrożność w porównywaniu całej dotychczasowej ikonografii z uzyskanymi informacjami na podstawie badań czaszki, nie rezygnując ani z jednych, ani z drugich. To wszystko po to, aby uniknąć zbyt dużych rozbieżność między jednym i drugim.

Dane techniczne

Wymiary relikwiarza - 200 x 75 x 110 cm.
Ciężar - około 400 kg.

Mauro Baldessari (autor urny)
Tłumaczenie: bosko.pl